Smittevern ved Gol vgs - oppdatert lørdag 31.10

Det er per lørdag 31. oktober ingen elever eller tilsatte med påvist smitte, men vi har noen få elever i karantene. Endring fra og med uke 45 er at alle elever skal bruke munnbind i forbindelse med skoleskyss.

Klikk for stort bilde 

Gol vgs. følger gjeldende smittevernregler og rådene fra kommuneoverlegen i Gol. Undervisningen skal gå som normalt ved Gol vgs, men med fokus på smittevern.

Kommuneoverlegen skriver at tiltakene på Gol skole har med direkte smittetilfeller å gjøre. Dette gjelder ikke på videregående skole og det er per nå ingen grunn til at elevene skal være hjemme. På videregående anbefaler kommuneoverlegen strengt gult trafikklysnivå. Beskrivelse av hva smittevern på gult nivå innebærer står nederst i artikkelen.

Elevene skal altså møte på skolen, så sant de ikke har symptomer på sykdom eller er satt i karantene. Fraværsregler for elever med sykdomssymptomer finnes her.
I forbindelse med koronasituasjonen er det altså kun elever med egenmelding på sykdomssymptomer eller karantene som ikke får registrert fravær.

Lærere som har elever hjemme på grunn av sykdom eller karantene legger ut undervisningsopplegg på Teams, slik at elevene vet hva de skal jobbe med hjemmefra. Det er viktig at elevene følger opp dette arbeidet hjemmefra og tar kontakt med læreren om de har spørsmål.

Dersom en hel klasse skulle havne i karantene vil hele undervisningen flyttes til Teams og elevene følger vanlig timeplan hjemmefra.
 

Smittevern: gult nivå

 • (1) Syke personer skal ikke være på skolen.
 • (2) God hygiene
 • (3) Redusert kontakt mellom personer
 • Du skal ikke være på skolen om du er syk eller har symptomer på sykdom. Lever egenmelding. 
   
 • Du skal vaske hender med såpevann eller desinfeksjon:  
  • når du kommer på skolen og når du kommer hjem
  • ved bytte av klasserom
  • etter hosting/nysing
  • før og etter måltid
  • etter toalettbesøk
  • Redusert kontakt mellom elever:
   • Unngå håndhilsing og klemming
   • Hold 1 meter avstand til hverandre
   • Ha faste plasser i klasserommet
   • I klasserom hvor elevene kan sitte alene ved pulten og ha avstand til hverandre, gjennomfører vi det som fast praksis.
   • Unngå trengsel på vei inn og ut av klasserom, garderober etc.
     
 • Du skal vaske pulten og stolen din
  • når du er ferdig med undervisning i et rom
   • Bord og stoler skal ikke flyttes på
     
 • Matpause
  • Elevene går til klasserom hvor de har undervisning i 5.timen og spiser matpakka der.
  • Realfagsrommene er låst. Elever som har realfag i 5.timen, tar matpause i kantina.
    
 • Fellesareal
  • Ikke flytt på stoler og bord. De er plassert med tanke på smittevern. Husk også å vaske bord og stoler etter bruk.
    
 • Headset
  • Ta med headset til bruk ved deltakelse i nettundervisning fra skolen.
    
 • Skoleskyss
  • Det er nå påbudt med munnbind på skolebussen
Til toppen