Gratis skolemat - undersøkelse

Som en del av strategi for helsefremmende skoler 2021-2023 er det vedtatt at gratis skolemåltid gjennomføres som et prøveprosjekt med 13 nye skoler i Viken i 2021. Etter søknad er Gol vgs. plukket ut til å være med i dette prosjektet. I den forbindelse ønsker vi at elevene svarer på en undersøkelse om gratis skolemåltid.

Gol vgs. arbeider for tiden med organisering av gratis skolemåltid for elevene. I den forbindelse gjennomføres spørreundersøkelser om skolemåltidet i samarbeid mellom Viken fylkeskommune og Folkehelseinstituttet.

Spørreundersøkelsen gjennomføres på alle videregående skoler i Viken fylkeskommune, men også ved videregående skoler i Vestland fylke og Oslo kommune. Det er en kort og enkel spørreundersøkelse som omhandler mat- og måltidsvaner, trivsel, konsentrasjon, læring og sosioøkonomisk status. Det vil ta ca. 10 minutter å besvare spørreskjemaet og det er elevene som skal svare på undersøkelsen. Spørreundersøkelsen er anonym.

Viken fylkeskommune vil bruke resultatene fra undersøkelsen i planlegging av gratis skolemåltid og i evalueringsarbeid. Resultatene vil også benyttes i forskning- og utviklingsprosjekter, der målet er å fremskaffe ny kunnskap om skolemåltidet i Norge.

Her er link til undersøkelsen: https://nettskjema.no/a/142322

Klikk for stort bilde 

Til toppen