Elevene skal tilbake på skolen fra og med onsdag 11. november

Fylkesmannen i Oslo og Viken har presisert at det er opp til lokale helsemyndigheter å fastsette fargekode for de videregående skolene og ikke Viken Fylkeskommune. Viken Fylkeskommune beklager at de hadde misforstått dette. Det betyr i praksis at de videregående skolene i Viken skal tilbake til gult nivå, så sant lokale helsemyndigheter ikke setter rødt nivå. I Hallingdal er smittetrenden avtakende og Gol vgs. er på gult nivå. I samråd med kommuneoverlegen skal alle elever tilbake på skolen fra og med onsdag 11. november.

Mandag og tirsdag i uke 46 gjennomføres undervisningen slik:

 • Elever med tilrettelagt opplæring (egen gruppe) møter på skolen alle dager.
   
 • Elever med dårlig nett hjemme møter på skolen og bruker skolens nett. Gi beskjed til skolen på forhånd. Følger smittevernregler på rødt nivå.
   
 • Øvrige elever har digital hjemmeundervisning, se hva dette innebærer lenger ned i artikkelen.


Fra og med onsdag 11. november møter alle elever på skolen. Husk munnbind på skoleskyssen Digital hjemmeundervisning for elever innebærer følgende:

 • Følg timeplanen og møt presis!
 • Start timen med å gå inn på det aktuelle fagteamet og delta på videomøte med læreren.
   
 • Jobb med det undervisningsopplegget læreren legger ut. Det er viktig med aktiv deltakelse og at du leverer avtalt arbeid, slik at du sikrer deg et best mulig vurderingsgrunnlag.
 • Om du ikke deltar i timene på Teams vil du få fravær. Om du er så syk at du ikke klarer å følgje undervisninga på Teams må du sende inn egenmelding og registrere fraværet i Visma InSchool. Husk underskrift fra foreldre om du er under 18 år.
   
 • Vær flink til å kommunisere med læreren din i de ulike fagene, bruk chat-funksjonen.
   
 • Bruk like mye tid på skolearbeidet som normalt! Gi beskjed til læreren om det blir for lite eller for mye.
   
 • Husk klassens time på klasseteamet hver tirsdag kl. 13.40 -14.05.  
   

NB! Elever med dårlig nett hjemme møter på skolen!

Ved behov for IKT-support, send e-post til brukerhjelp@viken.no, eller telefon til 69 11 76 00. Du kan også kontakte vårt lokale IKT-kontor på Gol vgs. på tlf. 31 00 32 32.

Har du spørsmål, eller trenger du noen å prate med? Ta kontakt med helsesykepleier, tlf 90116927, eller andre i skolehelsetjenesten. Du kan også kontakte våre rådgivere på Teams-chat og på mobil i skoletida (Øystein: tlf. 99355678 , Ingrid Marie: tlf. 48290656)

Ta kontakt på telefon 31 00 32 00 om du eller dine foresette har spørsmål.

Følg også med på Viken og Gol vgs. sine hjemmesider.

Klikk for stort bilde 

 

 

 

 

 

 

Til toppen