ANBEFALING OM BRUK AV MUNNBIND PÅ SKOLEBUSSANE

Anbefaling fra kommuneoverlegeforum for Hallingdal om bruk av munnbind

Koronavirus - Klikk for stort bildeKorona-virus CDC/Unsplash  

Kommuneoverlegeforum for Hallingdal (KOLF) gir nå råd og anbefaling om at skoleungdom bruker munnbind på busser som er fulle/har trengsel. Dette er med bakgrunn i bekymring for C19-smitte, da det er vanskelig å opprettholde sosial distanse (min 1 meter) under skoletransport. Rådet er derfor at elever har med seg munnbind og bruker dette når det blir fullt/trengsel på bussen. Elever/hjemmene må selv gå til anskaffelse av munnbind. 

Til toppen