Aktuelt

EKSAMEN VÅR -21

Regjeringen avlyser skriftlig eksamen, men gjennomfører muntlig eksamen for elevene i vg3.

Søke skoleplass til høsten?

Alle elever i Viken kan søke på alle de fylkeskommunale videregående skolene i Viken. For skoleåret 2021/2022 skal inntaket til Vg1 følge en nærskoleordning.

Gult nivå fra og med onsdag 20. januar

Da har vi fått bekreftet fra kommuneoverlegen at skolen går tilbake på gult nivå fra og med onsdag 20. januar. Det betyr at alle elever møter på skolen fra og med onsdag . Vi er da tilbake på samme nivå som før 20. desember. Munnbindpåbudet på skolebussene opprettholdes.  Fra onsdag er det ikke lenger påbudt å bruke munnbind i korridor og fellesarealer, men de som ønsker det, kan selvfølgelig benytte dette. Smittevernregler på gult nivå står i artikkelen.  

Skole og korona – hvem avgjør om skolen skal stenge?

– Viken fylkeskommune som skoleeier har ikke myndighet til å stenge en skole. Den beslutningsmyndigheten ligger til lokal helsemyndighet og ikke til fylkeskommunen eller den enkelte skole.

Elevundersøkelsen

    Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. Det er en nasjonal undersøkelse som alle skoler deltar i. Her på skolen gjennomfører vi elevundersøkelsen i uke 49 og uke 50. 

Registrering av telefon og e-post for foresatte

Det er viktig at foresatte selv registrerer telefon og e-post i det skoleadministrative systemet Visma InSchool for å kunne motta nødvendig informasjon fra skolen, blant annet i forbindelse med beredskap.      

Påbudt med bruk av munnbind på skuleskyss!

Frå og med måndag 2. november er det påbudt med bruk av munnbind i samband med skuleskyss for elevar til og frå Gol vgs. Dette vart bestemt av kommuneoverlegen i Gol laurdag og har si årsak i den aukande smitta i Hallingdal, i tillegg til at ein del skulebussar er rimeleg fulle.

Anita Ulsaker er tilsatt som ny rektor

Hun tiltrer i stillingen 1. januar 2021. Vi ønsker Anita velkommen til Gol vgs. og gleder oss til et godt samarbeid.

Smittevernregler fra skolestart

Det er fortsatt viktige smittevernregler som må følges av alle

Informasjon om Visma InSchool

Visma InSchool vil være en stor del av din skolehverdag. Du vil se viktig informasjon, slik som din timeplan, ditt fravær, dine anmerkninger og karakterer - og mye mer. Du vil også kunne levere digitale søknader, gjennomføre fagvalg og utføre mange andre handlinger. 

Til toppen