Aktuelt

Elevundersøkelsen

    Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. Det er en nasjonal undersøkelse som alle skoler deltar i. Her på skolen gjennomfører vi elevundersøkelsen i uke 49 og uke 50. 

Privatisteksamen går som normalt

Vi har ingen problemer med å følge gjeldende smittevernregler for privatisteksamen og disse går som normalt. Veileder om smittevern ved privatisteksamen

Elevene skal tilbake på skolen fra og med onsdag 11. november

Fylkesmannen i Oslo og Viken har presisert at det er opp til lokale helsemyndigheter å fastsette fargekode for de videregående skolene og ikke Viken Fylkeskommune. Viken Fylkeskommune beklager at de hadde misforstått dette. Det betyr i praksis at de videregående skolene i Viken skal tilbake til gult nivå, så sant lokale helsemyndigheter ikke setter rødt nivå. I Hallingdal er smittetrenden avtakende og Gol vgs. er på gult nivå. I samråd med kommuneoverlegen skal alle elever tilbake på skolen fra og med onsdag 11. november.  

Tilpasset rødt nivå fra mandag 9. november

Undervisningen fredag 6. november går som normalt, med gode smitteverntiltak på gult nivå, men fra mandag 9. november innføres tilpasset rødt nivå på alle de videregående skolene i Viken. Det betyr blant annet at mye av undervisningen vil forgå som digital hjemmeundervisning. Unntaket er praktiske fag og tilpasset opplæring. Mer oppdatert informasjon kommer fredag 6. november.

Registrering av telefon og e-post for foresatte

Det er viktig at foresatte selv registrerer telefon og e-post i det skoleadministrative systemet Visma InSchool for å kunne motta nødvendig informasjon fra skolen, blant annet i forbindelse med beredskap.      

Krav om legeerklæring fjernes ut skoleåret 2020/2021

Den midlertidige forskriften om fravær er videreført ut skoleåret 2020/2021. Praksis som ble etablert første gang da forskriften ble vedtatt, opprettholdes. Shutterstock

Smittevern ved Gol vgs - oppdatert lørdag 31.10

Det er per lørdag 31. oktober ingen elever eller tilsatte med påvist smitte, men vi har noen få elever i karantene. Endring fra og med uke 45 er at alle elever skal bruke munnbind i forbindelse med skoleskyss.  

Påbudt med bruk av munnbind på skuleskyss!

Frå og med måndag 2. november er det påbudt med bruk av munnbind i samband med skuleskyss for elevar til og frå Gol vgs. Dette vart bestemt av kommuneoverlegen i Gol laurdag og har si årsak i den aukande smitta i Hallingdal, i tillegg til at ein del skulebussar er rimeleg fulle.

Nå er skoleruta for 2021 til 2023 vedtatt

Fylkestinget i Viken har vedtatt skoleruta for skolene i Viken for de to neste skoleårene.  Se de nye skolerutene for 2021 til 2023.

Smittevern Gol vgs - gult nivå

Det er per mandag 26. oktober ingen på Gol vgs. som er registrert smittet eller som er i karantene. Vi har vært i kontakt med kommuneoverlegen i Gol og fått tilbakemelding på at undervisningen skal gå som normalt ved Gol vgs, men med fokus på smittevern.

Til toppen