Gol vidaregåande skule

 • Gratis skolemat - undersøkelse
  Som en del av strategi for helsefremmende skoler 2021-2023 er det vedtatt at gratis skolemåltid gjennomføres som et prøveprosjekt med 13 nye skoler i Viken i 2021. Etter søknad er Gol vgs. plukket ut til å være med i dette prosjektet. I den forbindelse ønsker vi at elevene svarer på en undersøkelse om gratis skolemåltid.

Aktuelt

 • 09.02.2021 Skriftlig eksamen avlyses våren 2021 EKSAMEN VÅR -21
  Regjeringen avlyser skriftlig eksamen, men gjennomfører muntlig eksamen for elevene i vg3.
 • 25.01.2021 Søke skoleplass til høsten?
  Alle elever i Viken kan søke på alle de fylkeskommunale videregående skolene i Viken. For skoleåret 2021/2022 skal inntaket til Vg1 følge en...
 • 18.01.2021 Gult nivå fra og med onsdag 20. januar
  Da har vi fått bekreftet fra kommuneoverlegen at skolen går tilbake på gult nivå fra og med onsdag 20. januar. Det betyr at alle elever møter på...
 • 13.01.2021 Skole og korona – hvem avgjør om skolen skal stenge?
  – Viken fylkeskommune som skoleeier har ikke myndighet til å stenge en skole. Den beslutningsmyndigheten ligger til lokal helsemyndighet og ikke...
 • 26.11.2020 Elevundersøkelsen
  Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og...
 • 03.11.2020 Registrering av telefon og e-post for foresatte
  Det er viktig at foresatte selv registrerer telefon og e-post i det skoleadministrative systemet Visma InSchool for å kunne motta nødvendig...

Kalender

Til toppen